P O Z V Á N K A NA JARNÍ VALNOU HROMADU 2015

P O Z V Á N K A

NA VALNOU HROMADU

Kdy : 14.5.2015 od 17.00 hod.

Kde : Střední pedagogická škola

Program : 1/ Volba návrhové a mandátové komise

2/ Zpráva o činnosti - předseda

3/ Zhodnocení zimní sezóny – šéftrenér+K.Turčínová

4/ Plán činnosti na letní období – šéftrenér + K. Turčínová

5/ Zpráva o hospodaření za 2014 – pokladník Holubová

6/ Různé

7/ Usnesení

8/ Závěr

Za výbor

Martin Frič

Datum: 11.05.2015
Autor: Kamila Turčinová
Rubrika: Novinky
Počet čtenářů: 133398