P O Z V Á N K A NA JARNÍ VALNOU HROMADU 15.4.2014

P O Z V Á N K A NA VALNOU HROMADU

Kdy : 15.4.2013 od 17.00 hod.
Kde : Střední pedagogická škola


Program : 1/ Volba návrhové a mandátové komise
2/ Zpráva o činnosti - předseda
3/ Zhodnocení zimní sezóny – šéftrenér+K.Turčínová
4/ Plán činnosti na letní období – šéftrenér + K. Turčínová
5/ Zpráva o hospodaření za 2013 – pokladník Holubová
6/ Různé
7/ Usnesení
8/ ZávěrZa výbor
Martin Frič

Datum: 19.03.2014
Autor: Kamila Turčinová
Rubrika: Novinky
Počet čtenářů: 124563